បុណ្យបូជា​ព្រះធម៌-បញ្ញាបជ្ជោតោ Recorded Live on 19/12/2013

 • Length: 119:10
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Channa Srong

LIVE 5000-years.org - Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/bsv-unalum.

ព្រះធម៌ / What is the Buddha Teaching ?

 • Length: 19:58
 • Rating Average: n/a
 • View Count:
 • Author: CCN Ottawa

គ្រប់បញ្ហា ឬរឿងរាវទំាំងឡាយដែលកើតមានឡើង គឺត្រូវមានដើមហេតុ ឬប្រភពរបស់វា។ បើថ្នាកើដឹកនាំសង្គម...

បុណ្យបូជា​ព្រះធម៌-បញ្ញាបជ្ជោតោ HD-Recorded on 19/12/2013

 • Length: 106:1
 • Rating Average: n/a
 • View Count:
 • Author: Channa Srong

៥០០០ឆ្នាំគឺជាគេហទំព័រថ្មីមួយទៀត សម្រាប់បម្រើការងារផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។...

អ្នកនិយាយ និងអ្នកស្ដាប់

 • Length: 18:2
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Khmer Angkor

ព្រះធម៌.

19/20-តើព្រះពុទ្ធជាអ្វី? (What is the Buddha?)-Kh


ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ពុទ្ធស្ថាន នៅប្រទេសឥណ្ឌា។ ភាគទី១៩ Dhammayietra to the Buddha's place in India.

The role of Buddhist monk in social work

 • Length: 47:41
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Jendhamuni Sos

តើ​ព្រះធម៌​វិន័យ​មាន​ចែង​យ៉ាង​ណា​អំពី​តួនាទី​របស់​ព្រះសង្ឃ​ក្នុង​ការងារ​សង្គម?...

Magha Puja មាឃបូជា

 • Length: 4:31
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Jendhamuni Sos

ដើម្បីបានជាព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឈបូជា ក្នុងឪកាសបុណ្យ មាឃបូជា កម្មវិធីសូនកំណាព្យវប្បធម៌...

បុណ្យបើកវគ្គសិក្សា 12/13


សានសុជា,វត្ដមណីរតនារាម,ខ្មែរ,កម្ពុជា,ភ្នំពេញ,ពោធិ៍សាត់,វីដេអូ,ព្រះធម៌,ព្រះពុទ្ធសាសនា,ព្រះពុទ្ធ,ព្រះសង្ឃ,...

តើពេលណាទើបខ្មែរភ្ញាក់ខ្ឡន? When will khmer be awakened?

 • Length: 19:34
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: CCN Ottawa

ក្នុងប្រវត្តសាស្រ្តខ្មែរ ចាប់តាំងពីក្រោយសម័យអង្គរហូតមក អ្នកដឹកខ្មែរតែងតែឈ្លោះគ្នាឯង ហើយទៅពិងបរទេស...

Page: 1 of 31

Next Page