បុណ្យបូជា​ព្រះធម៌-បញ្ញាបជ្ជោតោ Recorded Live on 19/12/2013

 • Length: 119:10
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Channa Srong

LIVE 5000-years.org - Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/bsv-unalum.

Buddhism and Society: Right Speech


នាទី ព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គម: សម្មាវាចា វាចាប្រពៃគឺវៀរចាកវចីទុច្ចរិត។ Welcome to Buddhist websites: http://www.saloeurm.net ,...

ព្រះធម៌ / What is the Buddha Teaching ?

 • Length: 19:58
 • Rating Average: n/a
 • View Count:
 • Author: CCN Ottawa

គ្រប់បញ្ហា ឬរឿងរាវទំាំងឡាយដែលកើតមានឡើង គឺត្រូវមានដើមហេតុ ឬប្រភពរបស់វា។ បើថ្នាកើដឹកនាំសង្គម...

បុណ្យបូជា​ព្រះធម៌-បញ្ញាបជ្ជោតោ HD-Recorded on 19/12/2013

 • Length: 106:1
 • Rating Average: n/a
 • View Count:
 • Author: Channa Srong

៥០០០ឆ្នាំគឺជាគេហទំព័រថ្មីមួយទៀត សម្រាប់បម្រើការងារផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។...

អ្នកនិយាយ និងអ្នកស្ដាប់

 • Length: 18:2
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Khmer Angkor

ព្រះធម៌.

Smot Khan 5 Min Teang By San SoChea

 • Length: 5:39
 • Rating Average: 1 from people
 • View Count:
 • Author: Sopheak Lang

By Sopheaklang (ឡាង សុភក្រ័​) By Sopheaklang (ឡាង សុភក្រ័)

The role of Buddhist monk in social work

 • Length: 47:41
 • Rating Average: 5 from people
 • View Count:
 • Author: Jendhamuni Sos

តើ​ព្រះធម៌​វិន័យ​មាន​ចែង​យ៉ាង​ណា​អំពី​តួនាទី​របស់​ព្រះសង្ឃ​ក្នុង​ការងារ​សង្គម?...

19/20-តើព្រះពុទ្ធជាអ្វី? (What is the Buddha?)-Kh


ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ពុទ្ធស្ថាន នៅប្រទេសឥណ្ឌា។ ភាគទី១៩ Dhammayietra to the Buddha's place in India.

បុណ្យបើកវគ្គសិក្សា 1/13


សានសុជា,វត្ដមណីរតនារាម,ខ្មែរ,កម្ពុជា,ភ្នំពេញ,ពោធិ៍សាត់,វីដេអូ,ព្រះធម៌,ព្រះពុទ្ធសាសនា,ព្រះពុទ្ធ,ព្រះសង្ឃ,...

Dhamma Lesson 1 - សរណគមន៍ by Venerable Aoeng Bunthoeun


មេរៀនព្រះធម៌​ទី១​ - សរណគមន៍ សរណគមន៍៖​ បានដល់ព្រះរតនត្រ័យ ទាំងបីគឺ ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ។...

Page: 1 of 29

Next Page